Information om presidentvalet 2018

Val av republikens president förrättas söndagen den 28.01.2018 kl. 9.00 - 20.00.

I Finland förrättas presidentval vart sjätte år. Röstberättigad vid presidentvalet är varje finsk medborgare oavsett boningsort, som senast på valdagen under det första valet fyller 18 år.

Anmälan om rösträtt (ett meddelandekort) sänds senast på torsdagen den 04.01.2018 till alla som har rätt att rösta vid valet. Meddelandekortet innehåller bland annat uppgifter om valdagen, förhandsröstningsperioden, adressen till röstningsstället och kontaktinformation till val-myndigheterna. Kontakta Statens Ämbetsverk på Åland om du inte får meddelandekortet.

Läs mer om förhandsröstningen

Lättläst information: Valet av republikens President 2018

« Tillbaka till översikten

Site by Strax Online, Powered by Lemon