5 december 2017

Kommungårdens ändrade öppettider i december och januari.

Kommungården har ändrade öppettider på vissa datum i december 2017 och januari 2018

Läs mer

22 november 2017

Information om presidentvalet 2018

Val av republikens president förrättas söndagen den 28.01.2018 kl. 9.00 - 20.00.

I Finland förrättas presidentval vart sjätte år. Röstberättigad vid presidentvalet är varje finsk medborgare oavsett boningsort, som senast på valdagen under det första valet fyller 18 år.

Läs mer

3 november 2017

Nytt elektroniskt system för färdtjänst fr.o.m. 1.1.2018

Fr.o.m. 1 januari 2018 tar kommunen i bruk ett nytt elektroniskt system för färdtjänst.

Läs mer

26 oktober 2017

Finström, Geta och Sund - en kommun?

Landskapsregeringens utredare Siv Sandberg är klar med sin kommunindelningsutredning för Finström, Geta och Sund. Sandbergs sammantagna bedömning är att det finns förutsättningar för en sammanslagning mellan kommunerna om kommunfullmäktige i de berörda kommunerna så önskar.

Läs mer

9 oktober 2017

Finströms nämnd- och förvaltningsreform

År 2016 slogs skolnämnd, socialnämnd samt kultur- och fritidsnämnd ihop till den nya invånarnämnden. Byggnadsnämnd och teknisk nämnd blev samhällsnämnden. 

Reformen följs nu upp och utvärderas. Som ett led i det arbetet ger vi allmänheten, invånare i Finström, möjlighet att tycka till.

Vilka är just dina erfarenheter av den nya strukturen, är det bättre eller sämre än tidigare?
Var med och tyck till om de två första åren med Finströms nya nämnd- och förvaltningsstruktur!

Läs mer

Site by Strax Online, Powered by Lemon