29 mars 2018

Förslag till samgångsavtal för FGS utställt till allmänt påseende

Kommunstyrelsen har beslutat (KS § 52/28.3.2018) att ställa ut förslag till samgångsavtal för kommunerna Finström, Geta och Sund till allmänt påseende under en period av två veckor, med start torsdag 29 mars.

Läs mer

29 mars 2018

Invånarmöte med anledning av förslag till samgångsavtal för kommunerna Finström, Geta och Sund

Styrgruppen för "FGS", som arbetar med framtagande av samgångsavtal, bjuder in allmänheten till invånarmöte torsdag 5 april kl 18.00 på Breidablick, Finström.

Läs mer

8 mars 2018

Inskrivning av elever till Källbo skola hösten 2018

Inskrivning av elever som kommer att börja i Källbo skola hösten 2018

sker i samband med ett informationsmöte för nybörjarna med föräldrar den

21 mars kl. 18.30 i Källbo skola

Läs mer

2 mars 2018

Trafikinformation om Påsa arbetsområde

 Markarbetena i Påsa området har inletts vilket betyder att de gående längs Björkvägen behöver gå via Getavägens gång och cykelbana istället.

Här hittar ni en översiktskarta

Läs mer

7 februari 2018

Iordningställande av Påsa bostads- och affärsområde

Avtal för iordningställande av Påsa bostads- och affärsområde tecknades med entreprenören Karlssons Infra Ab i början av januari och kommer att färdigställas till hösten 2018.

Läs mer

Site by Strax Online, Powered by Lemon